ASUETO ACADEMICO - CONVOCATORIA ASAMBLEA INTERFACULTADES